Tvärtemot vad många tror är det inte endast fördelar med att tekniken går framåt, det finns även en del nackdelar som att miljön blir påverkad och att människan näst intill blir förlamad och samhället ur funktion när inte tekniken fungerar länge. Vi är helt beroende av teknik i dagens samhälle och saknar ofta backup system. Många upplever att människor blir allt mer isolerade på grund av den digitala världen, istället för att umgås med vänner kommunicerar man via chattar, istället för att ringa skickar man ett sms och det är inte säkert att man umgås med någon alls. Detta är någonting som till stor del har kommit med digitaliseringen, människor umgås helt enkelt på andra sätt än förut.

Det har även blivit lättare att bli utsatt för identitetskapning, de allra flesta har hört om någon som har fått sin identitet kapad på nätet och använd till exempelvis köp av produkter eller att skriva avtal. Man kan givetvis skydda sig mot detta och identitetskapning var möjligt även innan dess att digitaliseringen tog fart, det var dock inte lika stor chans att man blev utsatt och risken var lägre. Många känner dessutom att tekniken inkräktar på friheten genom att smartphones idag kan hålla koll på vart man befinner sig, allt sparas digitalt och det finns egentligen ingen privatisering. Fördelen med detta är givetvis att det blir svårare att komma undan med brott och dylikt och det leder till ett säkrare samhälle. Samtidigt blir övervakningen mer omfattande hela tiden och idag finns det övervakningskameror nästan överallt.

Det finns både nackdelar och fördelar med teknikens framfart, den största nackdelen är att utan teknik hamnar samhället helt ut ur funktion,