Det går knappast att beskriva den inverkan som modern teknik har haft på hur företag bedriver sin verksamhet – helt nya branscher och nya företag har ju kunnat bildas helt enkelt på grund av modern teknik, till exempel alla företag inom IT-sektorn. Med hjälp av några exempel tänkte vi dock ändå belysa hur viktig tekniken har blivit inom företagsvärlden.

Ett stort hjälpmedel för företag som gör internationella affärer är till exempel möjligheten att genomföra videosamtal till låg eller ingen kostnad. På det sättet kan man hålla affärssamtal och till och med möten med flera personer inblandade, utan att någon av deltagarna behöver lämna sitt hemland. Det sparar både tid och pengar, vilket ju som bekant är två av de viktigaste resurserna ett företag har.

Något annat som sparar tid och pengar är möjligheten för företag att genomföra sina affärer och bankärenden via nätet. Nästan vad det än gäller – att betala fakturor, se ett kontoutdrag, överföra pengar och en rad andra saker – så kan man göra det på internet, istället för att gå ner på närmaste bankkontor. Undantaget är möjligtvis om man vill ta ett företagslån, men till och med detta, eller att teckna en ckeckkredit åt företaget, går att genomföra på internet om man använder sig av tjänster som Capcito.

Modern teknik har också hjälpt företag såtillvida att den har ökat säkerheten, särskilt när det gäller företagets dokumentation. Företags olika arkiv och bokföring fördes tidigare helt i pappersform, och var således sårbar för fysisk skada, såsom brand. Idag säkerhetskopierar nästan alla företag sin dokumentation i molnet, vilket gör att man har alla arbeten och alla arkiv säkra, även om något skulle hända med de datorer där filerna finns lagrade. Visserligen har det medfört andra typer av säkerhetsrisker – de filer som lagras i molnet riskerar att läckas vid en hackning eller annan attack, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Moderna företag måste med andra ord hålla en fin balans mellan att ha en back-up som säkerhet, och att inte utsätta känsliga filer för onödig risk. Trots de problem som den nya tekniken för med sig skulle dock sannolikt ingen, vare sig i företagsvärlden eller utanför den, säga att den har inneburit en negativ utveckling.