Den digitala världen vi lever i avgör alltmer på vilka sätt vi betalar för varor samt tjänster och i framtiden kan det även påverka vilken valuta vi främst använder. Bitcoin som kommer från engelskans “bit” och “coin” är en digital valuta som fot större fotfäste de senaste åren. Satoshi Nakamoto heter grundaren, vilket troligen är en pseudonym och den ursprungliga idén var att göra det möjligt för köpare och säljare att göra affärer utan att en tredje part, behövde blanda sig i. Den stora skillnaden när man jämför med traditionella valutor, är att bitcoin inte baserar sig på exempelvis en centralbank. Det finns däremot en teknisk lösning som håller reda på hur många bitcoin som finns i en användares digitala plånbok.

Annorlunda design

Bitcoin är utformat för att lagras i en plånboksfil och informationen skickas över nätet när en transaktion blir av. Vem som helst ansluten till systemet kan ta emot och skicka pengar. Eftersom det inte finns någon administration går det heller inte at justera eller på annat sätt påverka värdet av en bitcoin. Eller tillverka mer av dem. En databas håller reda på vart valutan befinner sig och kan liknas vid samma smarta fysiska entrélösningar man kan finna på en officiell byggnad via exempelvis boonedam.se, där man kan styra vilka som går in och ut ur en byggnad.

Tekniken bakom

Redan 2009 beskrev tekniken bakom bitcoin och hur olika databaser håller reda på alla transaktioner. För att skapa trovärdighet för en valuta krävs det att det finns en lösning som säkerställer att samma mynt inte används samtidigt två gånger, utan att varje betalning sker unikt. Detta löser bitcoin-systemet via olika blockkedjor där information lagras. Plånboksfilen finns på användarens hårddisk och det är nödvändigt att säkerhetskopiera plånboken som annars förlorar alla sina bitcoins om den skadas. När en transaktion blir av genomförs den genom att en avsändare uppsäger sig rätten till ett visst antal bitcoin som då får en ny ägare inne i systemet.

Fortfarande en liten valuta

Bitcoin är en liten valuta än så länge och all teknik som behövs är inte helt utvecklad. Men många tjänster man finner på internet accepterar redan nu bitcoin som betalningsmedel. Detta gäller även donationer till välgörande ändamål. Framförallt USA och Japan utgör den globala marknaden för bitcoin just nu. Bitcoin ändrar helt tankesättet kring en valuta och skillnaderna är rätt stora mot vad många är vana vid. Mängden valuta är hårdkodad och går inte att påverka på samma vis som centralbanker idag påverkar valutamängden. Den totala mängden bitcoin ökar hela tiden men kommer aldrig nå över 21 miljoner i antal. Det finns dock en del utmaningar för bitcoin som förmodligen skrämmer många från att investera i valutan. Ett exempel kan vara förbud mot användandet av bitcoin eller tekniska bristfälligheter. Det finns idag olika sätt att köpa bitcoin och ett av de vanligaste är att skapa ett konto på en av alla handelsplatser för valutan