Digitaliseringen av samhället har gått mycket snabbt och det kan vara svårt att hänga med i svängarna, den största digitaliseringen av samhället har skett de senaste 20 åren och då har det hänt otroligt mycket. Många i den äldre generationen känner knappt att de har hängt med medan de allra yngsta inte kan tänka sig att samhället någonsin har sett ut på ett annat sätt. Tanken med digitaliseringen var bland annat att göra samhället mer effektivt och minska miljöpåverkan samt se till att man inte använder papper och annat i samma utsträckning. Även om mycket har blivit digitaliserat och det mesta finns online samt informationen har blivit betydligt mer lättillgängligt har miljöpåverkan ökat.

Det finns många fördelar med att digitalisera ett samhälle, men det finns även nackdelar med att göra det. Den dagen tekniken av någon anledning inte fungerar stannar samhället upp och det blir svårt att få det att fungera, därför använder många företag backup i form av papperskopior så att de aldrig behöver stå utan den information som så enkelt kan försvinna med en misslyckad digitalisering. Det är även en nackdel med digitaliseringen, det som inte ligger online kan försvinna.