Internet har gjort att allt fler aspekter av våra liv numera sker digitalt. En sådan aspekt är allt som har med vår ekonomi att göra. I och med att affärer, banker och låneinstitut har flyttat ut till den digitala världen, har vi idag knappast behov av kontanter, bankkontor och checkar. Istället kan nästan alla ekonomiska transaktioner utföras via nätet.

Det gäller till exempel när vi ska betala våra räkningar. Alla större banker har idag en internetbank knuten till sig, där deras kunder kan utföra alla typer av uppdrag de skulle kunna på ett bankkontor. Det innebär att man kan sitta hemma framför sin dator och exempelvis betala räkningar (som man dessutom kan få helt i digital form som e-faktura), köpa och sälja fonder, hantera sina lån och göra överföringar till sitt sparkonto.

Ett annat exempel på något som tidigare alltid skedde ansikte mot ansikte med en bankman, men som nu allt oftare sker via internet, utan fysisk kontakt alls, är att ta ett lån. I vissa situationer är det fortfarande normen att gå via sin bankman eller att gå ner på sitt närmaste bankkontor, till exempel när man ska ta ett bolån, men i andra fall, som när man ska låna mindre summor pengar, kan man istället vända sig till exempelvis Reciva, och genomföra hela låneprocessen på deras hemsida. Det är till och med enklare på detta sätt, eftersom man inte måste förhandla om villkoren själv, utan enkelt kan jämföra lånevillkoren från olika banker och låneinstitut.

Digitaliseringen av vår ekonomi har också gjort andra saker enklare, till exempel överföringar från privatperson till privatperson. Tidigare gjordes sådana överföringar ofta med kontanter, till exempel om man lånat pengar av en vän som ska lämnas tillbaka. Detta eftersom alternativet, att föra över pengar via banken, dröjde två eller tre vardagar. Numera kan man helt enkelt använda sig av mobilappen Swish, och överföra pengar från konto till konto lika snabbt som att räcka över kontanter, eller snabbare. Det har gjort att många aspekter av våra liv som tidigare inte var digitaliserade, numera är det – allt från att dela upp en nota mellan vänner till att betala för ett loppisfynd. Sannolikt kommer denna utveckling bara att fortsätta under kommande år.