Har du funderat på hur tekniken påverkar vårt samhälle? Eller reflekterat över teknikens utveckling och vad den beror på? Nedan följer en text om industriella revolutionen som på många sätt blev startskottet för den tekniska utvecklingen som pågår än idag.

Om industriella revolutionen

Den industriella revolutionen sammanfattar de tekniska, ekonomiska och sociala förändringarna som tog sin början i Storbritannien på 1700-talets slut och fortsatte under 1800-talet i stora delar av världen. Det finns en hel del likheter mellan den industriella revolutionen som var då och som dagens samhälle ser ut. En av de stora orsakerna till den industriella revolutionen var alla de nya tekniska uppfinningarna som lanserades under 1700-talet, lite som de nya tekniska uppfinningarna som robotarna och AI är idag. I mitten av 1700-talet lanserades ångmaskinen och ångloket som revolutionerade många arbetsmarknader eftersom den bidrog till att det blev betydligt lättare att transportera både människor och gods samt mycket annat. Dessutom kom de första symaskinerna som industrialiserade den formen av industrier också. Det innebär en helt annan möjlighet att tillverka kläder och andra textilier i fabrik och i hemmet, något som tidigare bara hade skett i mindre skala.

Den industriella revolutionen påverkade alla delar av samhället. Främst märktes det av på landsbygden där många gick ifrån att ha arbetat med jordbruk till att börja arbeta i fabriker istället. Det i sin tur ledde också till att fler och fler flyttade in till städerna från landsbygden också. Till Sverige kom den industriella revolutionen på mitten av 1800-talet.

Industriella revolutionen två

Forskarna menar att den andra industriella revolutionen ägde rum mellan 1871 och 1914 återigen ett par år som präglades av många nya uppfinningar, god ekonomi och mycket teknisk kreativitet. Under de här åren slog elektriciteten igenom samt uppfinningar som förbränningsmotorer av olika slag och nya och utvecklade sätt att använda sig av stål. Under den här perioden utvecklades också telefoni, förbättrade järnvägar, möjligheten att kyla mat och elkraft. Den andra industriella revolutionen var som en förlängning av den första och utvecklade många av den första industriella revolutionens uppfinningar och sätt att tänka också.

Industriella revolutionen tre, idag

Vissa forskare menar att vi befinner oss i industriella revolutionen tre just nu. Genom alla nya tekniska och ekonomiska uppfinningar som dykt upp de senaste åren, framför allt alla uppfinningar som har med datorer, internet och nya ekonomiska sätt att göra. Bland annat är det här ytterligare en del av den nya industriella revolutionen freedomfinance.se, en ekonomisk revolution i allra högsta grad. Samt andra uppfinningar som utvecklar och förenklar människors vardag både tekniskt, ekonomiskt och socialt. Att samhället blivit allt mer globalt allt sedan första industriella revolutionen har också påverkat det samhället vi lever i idag.

Kanske kommer forskarna om hundra år se tillbaka på den här perioden och prata om den tredje industriella revolutionen. Fast, tills dess har vi förmodligen hunnit med ett par industriella revolutioner till också.