Den tekniska utvecklingen har exploderat på senare år. både i skolan och i våra hem. Det ställs stora krav på lärare att integrera ny teknik i sina respektive ämnen, och nyligen beslutade regeringen att ändra i kurs- och läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Programmering och andra former av digitalt skapande kommer nu att föras in i olika styrdokument för skolan. Programmering kommer inte att bli ett separat ämne, utan det kommer från och med nu att bli en del av befintliga ämnen, främst matematik och naturvetenskap. Många lärare har mycket att lära i ämnet, men numera finns ett stort utbud av resurser för både lärare och annan personal i skolan för att få stöd i hur man bäst nyttjar teknik i skolan.

Stor brist på lärare

Flicka med hund och iPad

Om du vill vara säker på att få jobb efter din utbildning är lärarprogrammet ett bra val. Är du orolig för att dina betyg inte räcker för att komma in på lärarprogrammet kan du öka dina chanser genom att skriva högskoleprovet. Det är inte så lätt att läsa på eftersom ämnena är så breda, men det går att träna till högskoleprovet 2018 online. Trots att du inte vet vilka frågor som kommer kan du träna på hur du ska lägga upp din tid så att du hinner svara på så många frågor som möjligt. Du får skriva provet hur många gånger du vill, så du har inget att förlora.

Barn tillbringar mycket tid med surfplattor

Många barn använder nuförtiden en surfplatta mer eller mindre dagligen, och ibland flera timmar om dagen. För mycket surfande kan leda till värk i nacke och huvud, och kallas ibland paddnacke. Problemen har uppmärksammats ända ner till 4–5-årsåldern och fler och fler barn får paddnacke. Problemet drabbar främst dem som sitter med huvudet böjt över mobil eller surfplatta. Det finns dock några åtgärder man kan vidta för att förebygga detta. Det viktigaste är att ta regelbundna pauser, och begränsa hur mycket tid barnen sitter med padda och telefon.