Alltför ofta försöker företag, framförallt mindre sådana, att spara pengar genom att minska sina it-kostnader. Självfallet ska man i ett företag alltid vara sparsam och försiktig med utgifterna, men något som ofta förbises är att om man använder it på rätt sätt är det något som såväl kan minska företagets kostnader som att öka dess intäkter. Ett företag med en genomarbetad och tydlig it-strategi har betydligt bättre förutsättningar att lyckas, jämfört med ett företag som inte ser möjligheterna med att använda it som ett verktyg för att förbättra verksamheten.

Anlita extern hjälp

Långtifrån alla företag har internt de resurser som krävs för att kunna skapa och implementera en it-strategi för verksamheten. Tyvärr finns det samtidigt ofta en motvilja mot att hyra in en it-konsult för att hjälpa företaget med sin it-strategi. Detta innebär att många företag helt försummar möjligheterna att använda it som ett verktyg för att effektivisera och förbättra verksamheten. Att hyra in en it-konsult är i och för sig en kostnad initialt, men hyr företaget rätt it-konsult är det en investering som kan ge mångfalt tillbaka på längre sikt.

Standardiserade programvaror och script

Även om en it-konsult kan utveckla egna lösningar är detta något som sällan är nödvändigt för mindre företag. Det finns ett stort antal standardiserade och mycket prisvärda lösningar som ett företag kan använda sig av för att förbättra till exempel sin projektledning, tidredovisning, dokumenthantering med mera.

Det är inte möjligt att generellt ange vilken programvara eller vilka script som ett företag ska använda sig av. Varje företag är unikt och ska använda de lösningar som passar för just det företaget. Fördelen med att anlita en it-konsult är att företagets egen personal inte behöver spendera tid och energi på att prova sig fram mellan alla de olika lösningar som finns tillgängliga. En erfaren it-konsult har kunskap om de flesta av de etablerade lösningarna som finns på marknaden och kan relativt omgående avgöra vilka av dessa som passar för ett specifikt företag.