När man hör ordet teknologi tänker många exempelvis på telefoner och datorer. Men i själva verket används teknologi på en mängd olika sätt som påverkar samhället. Ett av dessa områden är när teknik och ekonomi kombineras, framförallt inom trading. Teknik används nämligen av personer som investerar online till väldigt stor grad. Det handlar bland annat om att ta fram algoritmer för att se hur marknaden kommer gå och när en tillgång ska säljas. Därför kommer denna artikel titta närmare på hur just teknik och ekonomi hänger ihop.

Teknik och den globala marknaden

När det kommer till att köpa och sälja aktier är teknik och teknologi otroligt viktigt. Det är nämligen genom olika typer av teknologier som det ens är möjligt att läsa av och förstå olika typer av grafer som visar hur en viss aktie går och när det kan vara värt att sälja och köpa. Utöver detta använder sig även proffs av specifika algoritmer för att vara så framgångsrika som möjligt på marknaden. Det handlar bland annat om företag som Goldman Sachs och BlackRock exempelvis. Dessa två företag dominerar nämligen investeringsmarknaden, något som blivit möjligt med hjälp av teknik och teknologi.

Teknologi och ekonomi för företag

Förutom att använda sig av teknologi och teknik på marknaden använder sig företag även sig av detta för att exempelvis bokföra olika kostnader och budgetera. Det finns nämligen en mängd olika företag som är aktiva inom den industri som kallas för finansiell teknologi. Det handlar exempelvis om företag som Sage vilka gjort det möjligt att bokföra personalkostnader och andra utgifter på ett effektivt sätt. Teknologi är också viktigt för företag som håller på med en mängd olika komplexa transaktioner. Återigen är traders ett bra exempel, då aktiemäklare på börsen kan köpa och sälja flera hundra aktier varje dag, varpå teknologi används för att bokföra dessa köp och försäljningar.