Att fokusera på företagets kärnverksamhet är mycket viktigt, men ibland kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Lägg därtill alla andra förekommande sysslor som också ska utföras, så blir det snart övermäktigt. Risken är också att “allt det andra” tar alldeles för mycket tid i anspråk, vilket gör att verksamheten inte kommer framåt enligt plan. Det är dock helt onödigt att lägga företagets tid på hämmande arbetsuppgifter, när det finns hjälp att få. Genom att outsourca delar av er verksamhet har ni större möjligheter att inte bara hänga med konkurrenterna, utan rentav överträffa dem. Inom IT är outsourcing otroligt vanligt idag, helt enkelt eftersom det handlar om viktiga verktyg som måste fungera i det dagliga arbetet.

Från drift till support och utveckling

IT är ett brett område som omfattar allt från programutveckling och anpassningar till drift av servrar och användarstöd. Samtliga dessa delar är viktiga, oavsett om det handlar om ett litet företag eller ett större bolag. Information om kunder, produkter och tjänster är idag helt digitaliserat och utgörs därmed av mycket viktig data som måste förvaltas på bästa sätt. Inte sällan behövs standardsystemen anpassas efter kundens miljö, något som kräver hjälp av en programmerare.

Behov kontra ekonomi

Du bör självklart vara medveten om att outsourcing är något som påverkar verksamhetens ekonomi, eftersom det trots allt är en kostnad. Här gäller det dock att inte se sig blind på kostnaderna. Vad är egentligen ett fungerande IT-system värt? Hur mycket pengar skulle din verksamhet förlora på att systemet plötsligt skulle ligga nere, eller av någon annan anledning inte fungera? För dig som driver ett mindre företag, vad skulle det kosta att ha IT-personal anställd kontra att istället ha ett avtal där du får hjälp vid behov? Allt är relativt och outsourcing kan vara både flexibelt och kostnadseffektivt på samma gång.