Begreppet CRM används i lite olika betydelser. Idag används det ofta i betydelsen av ett slags datasystem, traditionellt sett syftar det dock på något som närmast går att likna vid en affärsfilosofi.

På tal om affärsfilosofi. Ibland går det inte som man har tänkt sig. Bolagsspecialisten kan hjälpa dig avveckla bolag. Till skillnad från vid en likvidering innebär tjänsten de erbjuder både att det blir billigare och går snabbare.

Inte för att det egentligen finns någon motsättning mellan de båda definitionerna. Snarare är det så att dagens moderna CRM-system utgör en slags sammansmältning av affärsfilosofi och teknik. Det handlar om ett sätt att underlätta och ibland också automatisera hur företag handskas med sina kundkontakter.

Ju mer data ett företag har tillgång till desto bättre. Framför allt när det handlar om kunddata. Förr var företag tvungna att hantera kunddata manuellt. Det handlade om såpass grundläggande saker som register med telefonnummer och nedskrivna reflektioner kring vad kunde köpte sist och eventuellt ett datum för när det var dags att ringa upp kunden igen.

Med ett CRM-system går det att hantera betydligt större mängder kunddata och bygga algoritmer som identifierar eventuella kundbehov på förhand. Utifrån analyserna som genomförs av CRM-systemet går det också att automatisera marknadsföring, oavsett om det handlar om att göra så kallade ‘hot calls’ eller massutskick av e-post till befintliga kunder.

För dem som driver riktigt små företag låter det förstås inte som mycket. Har man dock dussintals eller till och med hundratals kunder kan det göra enorm skillnad. Att regelbundet höra av sig till befintliga kunder är som bekant ett av de bästa sätten att stärka förtroendet bland sina kunder. CRM är en teknisk lösning som hjälper mängder av företag att göra detta.